SIOE Polska

Rasizm jest najwyzsza forma ludzkiej glupoty ale islamofobia jest szczytem zdrowego rozsadku

PODSTĘPNA ZDRADA I PRAWO SZARIATU

Posted by sioepolska w dniu Styczeń 2, 2008

 

I Ty Brutusie przeciwko mnie? Te kilka słów wypowiedział Juliusz Cezar widząc swojego przyjaciela Markusa Brutusa wśród tych, którzy chcieli go zabić. Było to równoznaczne z aktem zdrady.
Kiedy Judasz pocałował Jezusa Chrystusa stał się personifikacją zła całego świata. Ten akt podstepnej zdrady stał się niewybaczalnym grzechem w oczach jednostek i narodów.
W historii zdrad zapadły w pamięć dwie osoby z okresu II Wojny Światowej; Vidkun Quisling and Wiliam Joyce. Ze zdradą wiąże się nazwisko Quisling, które stało się synonimem słowa zdrajca.  
Wstręt odczuwany wobec zdrady mozna znaleźć w każdym kraju. Na przykład dla Amerykanów imię i nazwisko Benedict Arnold znaczy zdrajca !
Zdrada jest najefektywniejszą drogą do zniszczenia kraju. Tę drogę podstępu rozpoznał hiszpański nacjonalista Emilio Mola, który w czasie wojny domowej w Hiszpanii, w 1936 roku, dokonał przemówienia radiowego informując, że posiada 4 kolumny wojska, które idą na Madryd, natomiast piąta kolumna jest wewnątrz miasta. Od tego czasu nazwa “piąta kolumna” stała się symbolem zdrady.
W każdym z naszych krajów, ci, którzy powinni chronić nasze narody- nasi rządzący ministrowie- aktywnie nadzorują rozkładanie blisko dwutysiącletniej historii i dziedzictwa kulturowego. Oni właśnie są winni braku lojalności wobec naszych krajów, oni teraz służą nowemu panu i jego porządkowi.

Państwa, gdzie nasze narody, które istniały od setek lat:
Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia, Islandia, Holandia, Belgia, Francja, Włochy, Niemcy, Anglia, Szkocja, Irlandia, Walia, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Austria, Luksemburg, Monako, Lichtensztain, San Marino, Andora, Gibraltar.

Rozważ co straciliśmy, a czym stajemy się teraz!

My, jako narody, musimy być podporządkowani scentralizowanemu rządowi UE, w przeciwnym wypadku nie moglibyśmy podlegać kontroli, jako jednostki.
Jesteśmy pewni, że gdy architektów Eurotopii werbowali rozwścieczone masy przy użyciu utopijnej propagandy, krzyczano, że porównywanie UE z byłym Związkiem Radzieckim jest błędne, i że życie w luksusach Zachodniej Europy nie ma nic wspólnego z ubóstwem i cierpieniem narodów wewnątrz ZSRR.
My jednak ufamy temu przejęciu władzy i kontroli nad każdym z naszych krajów, przyciągnięcie pod władanie scentralizowanemu Parlamentowi, wchłonięcie otaczających narodów, chociaż nie przy użyciu siły militarnej, ale dzięki podstepowi i żądzy władzy, usunięcie suwerenności narodowej, ustanowienie scentralizowanej kontroli i prawodastwa, które deprawują indywidualne wolności, o które walczyli nasi przodkowie, i za które umierali. Wszystko to było niegdyś, a upadłymi dziś, budowlami architektów ZSRR,   od jego początku z Leninem i Biurem Politycznym, gdzie w 1919 na 8 Zjeździe Parii ustalono czym będzie centrum politycznej władzy, pod wodzą Lenina, Trockiego, Stalina, Kameneva i Krestinskiego.

Ponieważ nasze wolności są stopniowo poddawane ograniczeniom, zostawiamy je bez walki, do czasu, gdy gorzko odczujemy ich brak, i z każdym krokiem zmierzamy ku niewoli totalitaryzmu. W sytuacji w jakiej jesteśmy, w 2008 roku, nie ma gułagów, do których wysyła się dysydentów, nie ma NKWD i Stasi Volkspolizei, nie ma KGB, ani przymusowych wysiedleń, i w tym momencie nie ma Józefa Stalina i Ławrentija Berii.

Nowi członkowie UE, szczególnie narody  byłego bloku sowieckiego zamienili swoich totalitarnych panów na udoskonaloną wersję, gotową do uprawiania sztuki kontrolowania wolnomyślicielstwa swoich obywateli.
SMAK WOLNOŚCI…TYLKO SMAK!

11 września 2007 roku pokojowa demonstracja została zorganizowana pod Parlamentem Europejskim, Parlamentem, który zapewnia utrzymanie naszych wolności jako świętości.
Parlament produkuje mnóstwo propagandy w kwestii bycia obrońcem wolności. Darmowa broszura o tym jest nawet dostepna w ksiegarni Parlamentu Europejskiego o Nagrodzie im. Saharova za Wolność Myśli.
www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/sakharov/default.htm

Dumnie utrzymuje się tam: “Od prawie osiemnastu lat, od 1988 roku, Nagroda Saharova- za wolność myśli jest przyznawana przez Parlament Europejski ludziom i organizacjom, którzy mieli duży udział w walca o Prawa Człowieka i ich krajach i na całym świecie.”

W 2006 roku Nagroda została przyznana Panu Aliasandrowi Milinkewiczowi, przewodniczącemu opozycji na Bioałorusi. Docenienie ze strony UE zostało tak dalece zauważone, że w kwietniu 2006 roku został aresztowany za udział w nielegalnej demonstracji w Mińsku ! 

Podczas gdy Parlament Europejski bronił wolności słowa na Białorusi, z tym samym entuzjazmem dławił ją u swoich progów. Prezydent miasta Brukseli Freddy Thielemans zmobilizował setki policjantów, których wyposażono również w armatki wodne, i zdławił garstkę pokojowo nastawionych demonstrantów, którzy próbowali przed Parlamentem Europejskim, praktyklować wolność słowa, za którą dostają nagrody również ci, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej !
Jeśli ktokolwiek z Was myśli, że wolność i pokój przez nadal będą kultywowane w Unii Europejskiej, niechaj zastanowi się raz jeszcze! Czy kiedykolwiek poparłeś ważną sprawę, która będzia miała znaczenie dla Twojego życia i przyszłych pokoleń, a nie tę siłę aroganckich postaci, które toczą grę słów w czasie niepokojącej rozgrywki?

Grudzień 2007
Parlament Europejski ocenzurował materiał swojej własnej telewizji, który ukazywał istotny protest podczas debaty w Strasburgu. Gdy rozpoczęła się demonstracja, kamery telewizyjne wzbiły taki hałas, że nikt z protestujących nie był słyszany. Prezydent Jose Manuel Barroso mówił o “lepszej demokracji dla Europy”, jednakże obraz mediów przekazywał inną historię. Pan Pottering krzyczał do protestujących oskarżając ich o “anty- demokratyczność, gdyż nie pozwalają naszym gosciom przemawiać. Zalatywał płaczem: “Pozwólcie ludziom mówić!”.

Obłudni politycy UE, pozerzy forsujący swój porządek w UE, my, obywatele Europy jesteśmy w śmiertelnym niebezpieczeństwie ze strony tego politycznego kolektywu, jesteśmy teraz jakby to powiedzieć “pomiędzy młotem a kowadłem”.

UEZSRR – SKAŁA I TWARDE MIEJSCE – SZARIAT

Zdrajcy, którzy są źródłem wstrętu, usunęli wszystkie składowe, tworzące nasze narody, i które czynią nas tym czym jesteśmy. Każdy kawałek indywidualności musi zostać wymazany, by można nas zakorzenić na nowej ziemi Unii Europejskiej.

Światowe wojska używały tych technik od wieków, by zmieniać jednostki w posłuszne i bezkrytyczne armie, najpierw przez załamanie ich indywidualizmu, a później przez odbudowę jako nowy kontrolowalny posłuszny kolektyw ! 

Europejski sen masowej migracji i model multikulturowego społeczeństwa dowodzi, że jest użytecznym narzędziem. Jednakże jest też bardzo niebezpieczną grą, o której dowiaduje się Europa dzięki importowi nowych kultur.

W Wielkiej Brytanii Tony Blair i socjaliści przyspieszają upadek swoich krajów przez demonizowanie wszystkiego, co angielskie i promowanie swojego zafiksowania w poparciu multikulturalizmu, po to, by ustanawić nowy porządek. Wszyscy oni wykreowali kraj pełen małych etnicznych grup żyjących jako mikronarody.

Każda jedna nacja wewnątrz narodu, oprócz rażących kłopotów i niebezpieczeństw, jest powodem alienujących się kultur, nawet gdy ma pewne podobieństwa do całego kraju, np. religię lub wspólne wartości. Jednakże tego, czego nie wzięli pod uwagę architekci szaleństwa multikulturowego w swojej wizji Europy, to fakt, że kultury przybyszów chcą czegoś innego, niż cotygodniowe tańce tradycyjne i domowe jedzenie i nie poddają się tak łatwo przekonaniom, tak jak my poddajemy się presji naszych narodów i Brukselskiemu Biuru Politycznemu !

Przeoczyli, że kultura potrzebuje czegoś znacznie więcej. Kultura wymaga całego kraju. Oni chcą, by ich kultura była dominująca i nadająca ton innym.

Obecnie miliony muzułmanów pracują nad tym, by połączyć nasze narody w Islamistyczną Republikę Europy. Wyszli z cienia i rozjasnili swoje cele: “Islam jest przyszłoscią Europy!”. Oni nie ukryli swojego programu, zdobywają władzę w rządzie, policji, urzędach państwowych i każdej innej części naszych narodów, dzięki którym działa państwo. Każdego dnia wywierają nacisk na nasze narody i naszych obywateli, by przechodzili na Islam lub stawali się niewolnikami, jak każdy niewierny.

To nie jest zjawisko zarezerwowane tylko dla Wielkiej Brytanii, ale w całej Europie władze polityczne podpisały się pod multikulturalizmem przez europizowanie naszych ludzi, do tego stopnia, że każdy naród poświęcił swoich ludzi na tę modyfikację wstrętu. Duńczycy, Niemcy, Francuzi, wszyscy! Nikogo z Europy nie oszczędzono, każdy z was został pozbawiony prawa głosu we własnym domu.

Muzułmańskie zamieszki na naszych ulicach w żądaniu ustęsptw, są jak polityczne i rewolucyjne organizacje. Oni mają polityczne i wojownicze skrzydło. Politycy w Brukseli nie wiedzą, że Tygrys został uwolniony wewnątrz nas i nie ma nad nim żadnej kontroli!

Toteż bez żadnego “ale”, twoje poglądy, twoje prawa, kilkaset lat budowania narodów dla ciebie i twoich dzieci zostało ci zabrane z zaledwie skamliwym protestem.

To jest nowa Europa ukradziona przez zdrajców, budwoana przez głupców. Wszystko to stało się w ciagu zaledwie 15 istatnich lat, jak teraz wyobrazisz sobie swój kraj za 15 lub 20 lat?

Jak po takim zamachu stanu możesz ufać, że coś będzie możliwe; czy stawać się stłumionymi trutniami totalitarnej Europy, czy zastraszonymi bez prawa głosu rdzennymi Europejczykami, obcymi w swoich miastach pod presją fanatycznego rządu Szariatu?

Możesz myśleć, że w naszej zachodniej cywilizacji jest potrzeba ostrzejszego karania kryminalistów, którzy byli do tej pory traktowani zbyt łagodnie. Może dlatego myślisz, że prawo Szariatu nie będzie nawet złym rozwiązaniem.

Nie daj się zwieść, że prawo Szariatu posiada w sobie najmniejszy pierwiastek sprawiedliwości. Sądy prawa Szariatu są instrumentami kontroli przez strach tych wszystkich, którzy podpisali się pod opresyjną religią, gdzie słowo mężczyzny ma większą wartość niż słowo kobiety, gdzie starzy zepsuci mężczyźni pozbawieni humanizmu uciskają swoje ofiary gwałtami, a homoseksualistów wieszaniem.  Ścięcia, amputacje, więzienia i brutalne pobicia dzieją się pod instancją kaprysów religijnych ludzi, którzy nie mają nic współnego z humanizmem.

Nie myśl, że to się nie będzie działo, sądy prawa Szariatu aktualnie działają w większości europejskich krajów, bez względu na nasze protesty, ciekawe kiedy wydano wyrok na pierwszą ofiarę na naszej europejskiej ziemi? Jak długo jeszcze nasi ludzie będą przedmiotem tego zła? Nie możesz czekać, oni są o krok od wykonywania honorowych zabójstw na tych, którzy w ich oczach znieważają Islam.
  

 

Na rynku w Iranie 8 letni chłopiec przyłapany na kradzieży chleba. Co mówi prawo Szariatu o jego ucisku?

Jeśli UE nie złapie nas, zrobi to Szariat!

Przyłącz się do SIOE, zawalcz o swój kraj. Nie mamy gdzie pójść, stańmy w walce razem lub z pewnością zginiemy sami!

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.