SIOE Polska

Rasizm jest najwyzsza forma ludzkiej glupoty ale islamofobia jest szczytem zdrowego rozsadku

 • Miarka sie przebrała !

  sioe.jpg

  Przyłącz się do sprzeciwu !
 • Członkostwo w SIOE i dotacje

  IBAN: DK 91 9860 8890006605

  Swift kode: FIONDK 22

 • Archiwum

 • Kategorie

 • Reklamy

Arabia Saudyjska uskarża się, że muzułmanie nie mogą swobodnie praktykować swojej wiary w Europie.

Posted by sioepolska w dniu Październik 8, 2007

http://sioe.wordpress.com/2007/10/06/saudi-arabia-complains-that-muslims-cant-practice-their-faith-freely-in-europe/

Więcej niż parodia.

HRC o prawach człowieka w Europie, Raid Qusti dla Arab News
<http://www.arabnews.com/?page=1§ion=0&article=102017&d=4&m=10&y=2007>

RIYADH, 4 Październik 2007,  Saudyjska Komisja Praw Człowieka HRC
będzie naciskać swoje odpowiedniczki w Unii Europejskiej by prosiły przedstawicieli rządu o nie łączenie terroryzmu z islamem, a także o wprowadzenie regulacji mających na celu ochronę muzułmanów przed uprzedzeniami i dyskryminacją z powodu ich wiary. Według źródeł HRC, zajmą się również takimi przejawami łamania praw człowieka w Europie jak na przykład: Muzułmanie są bezprawnie przesłuchiwani, traktowani bez szacunku, fizycznie i mentalnie wykorzystywani, lub nie pozwala im się praktykować swobodnie ich wiary tak jak muzułmańskie dziewczynki którym w niektórych szkołach nie pozwala się nosić hidźabu (nakrycie głowy).

Sprawy te będą poruszone w czasie Drugiego Dialogu Arabsko-Europejskiego poświęconego prawom człowieka i terroryzmowi, w którym HRC będzie oficjalnie uczestniczyć. Spotkanie odbędzie się w Kopenhadze 21-23 Października. „Dialog ten jest tak ważny, ponieważ odbędzie się w Danii, gdzie kontrowersje zaczęły się wraz z problemem karykatur proroka Mahometa.” – jak podają źródła Arab News.

*Jihad Watch* <http://www.jihadwatch.org/archives/018377.php

Sorry, the comment form is closed at this time.